Bli mer miljövänlig med återvinning

Hur blir man egentligen mer miljövänlig? Efter några år med allt varmare somrar och mildare vintrar är det många som ställer sig den frågan. Ett första steg är att rannsaka sig själv och sitt leverne och se vilka ändringar man kan göra i sin vardag för att minska sin miljöpåverkan. Många sidor erbjuder olika tester som man kan göra för att se hur ens livsstil påverkar klimatet. Kanske blir det en rejäl väckarklocka att inse att man lever på ett sätt som skulle kräva nio jordklot. Det kan kännas hopplöst när man inser hur mycket som måste förändras, och det kan verka meningslöst att som enskild individ ändra på småsaker. Men om alla sakta men säkert ändrar sitt beteende gör det så småningom stor skillnad för hela jorden.

Ett enkelt första steg är att börja sopsortera och återvinna allt som går att återvinna. Att återvinna innebär att man tar tillvara på allt befintligt material som är färdiganvänt och använder det igen. De allra vanligaste materialen att återvinna är papper, plast, glas, aluminium och kartong. Glas går till exempel att återvinna i princip hur många gånger som helst, medan papper som innehåller fibrer har ett begränsat antal gånger som det kan återvinnas innan det slits ut.

Hos Hästveda återvinning tar man hand om produkter som ska återvinnas, mestadels metall, gjutjärn och stål. Även plast, wellpapp och papper kan återvinnas här. Andra material som hanteras här är koppar, mässing, batterier, elektronik, rostfria produkter, kablar och aluminium.

Företaget har varit aktivt sedan 1982 och har sedan dess skaffat sig en lång erfarenhet av att hantera och återvinna olika material samt erbjuda bästa möjliga service för kunderna. Allt arbete sker enligt miljöpolicyn och materialen hanteras på ett miljöriktigt sätt och arbete sker kontinuerligt med att förbättra detta arbete.

Hästveda Återvinning - miljövänlig återvinning av olika material

Återvinning är, som namnet antyder, inte rena sopor utan saker som faktiskt går att använda igen. Ett exempel på det är källsortering som innebär att man kan samla matavfall vilket går till bussarnas biobränsle. Det kan också handla om att återvinna överbliven värme, t.ex. från industrier, som senare utnyttjas till fjärrvärmeproduktion. Att återvinna är inte bara viktigt för att sakerna ska kunna användas igen, utan kan vara skadlig för människor och miljö om de handlar på fel ställen i naturen.

Är man osäker på hur man ska gå tillväga när man återvinner en färdiganvänd produkt står det ofta på förpackningen vart och hur man ska återvinna den. Vet man ändå inte finns det alltid personal att fråga på en återvinningscentral. Nästan allt avfall i Sverige återvinns och det är få saker som hamnar direkt på soptippen.

Några av de vanligaste produkterna som återvinns är glas, kartongmaterial, metall, plast och papper. Särskilt plast är viktig att återvinna då den ofta innehåller ämnen som är skadliga för miljön samt används i mycket stor utsträckning i det dagliga livet. Glas återvinns både vid pantstationer i affärer och vid återvinningscentraler, och kan återanvändas i princip ett oändligt antal gånger. Genomskinligt och färgat glas sorteras var för sig, därefter mals det ned för återanvändning. Papper däremot innehåller fibrer som slits ut efter ett tag och kan bara återanvändas ett visst antal gånger. Dock är det lätt att tillverka nytt papper då fibrerna i det kommer från trä vilket är ett material som ständigt går att framställa på nytt.

Hästveda återvinning erbjuder sedvanlig återvinning av olika material samt förädling av metaller. Detta med hjälp av ett tillvägagångssätt som har en ytterst liten påverkan på miljön. Metallen mellanlagras för att därefter fraktas vidare i containers och säljs till export eller olika smältverk. Några av materialen som kan återvinnas hos Hästveda Återvinning är bland andra: Järn, stål, batterier, plast, koppar, mässing, wellpapp, elektronikprylar, rostfria produkter, aluminium samt kabel.

Den främsta sysselsättningen består av att hantera och bearbeta metall, stål och gjutjärn. Alla arbeten utförs med ett stort miljötänk och det förs ett kontinuerligt arbete med att förbättra förutsättningarna för att bidra till ett miljövänligt arbete. Miljöpolicyn är överlag mycket viktig hos Hästveda Återvinning alla medarbetare är med och verkar för att regler och lagar inom miljöstiftningar efterföljs. Färdiganvända produkter som man inte längre har användning för kan med fördel lämnas in till Hästveda Återvinning för ett kvalitetsmedvetet och miljövänligt omhändertagande.